PROŚBA O MODLITWĘ

Jeśli chcesz, bym pomodlił się za Ciebie lub w bliskiej Ci intencji, wpisz poniżej krótko jej treść.